Bấm ống thủy lực đúng quy cách
16/10/2018

Bấm ống thủy lực đúng quy cách

Bấm ống thủy lực đúng quy cách là việc làm vô cùng quan trọng, nếu bấm ống thủy lực cẩu thả có thể khiến hỏng ống, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị máy móc.

Hướng dẫn lắp đặt tuy ô thủy lực mềm
16/10/2018

Hướng dẫn lắp đặt tuy ô thủy lực mềm

Việc lắp đặt tuy ô thủy lực mềm đúng cách sẽ góp phần làm tăng tuổi thọ làm việc của ống và tránh được các rủi ro đáng tiếc trong quá trình vận hành thiết bị thủy lực.

Hướng đi nào cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam?
16/10/2018

Hướng đi nào cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam?

Gần đây có dư luận cho rằng, khai thác dầu khí là ngành “độc quyền” nên “hơi một tí” là đòi phải có “đặc thù”. Người ta hiểu đặc thù nghĩa là được “ưu đãi” về chế độ, cơ chế tài chính; về quyền tự chủ nọ, kia mà không hiểu được tính chuyên biệt của ngành dầu khí là ở đâu, đơn vị, nghề nào?