Ống thủy lực R12 (4 lớp kẽm)

Ống thủy lực R12 (4 lớp kẽm)