Ống thủy lực R1AT (1 lớp kẽm)

Ống thủy lực R1AT (1 lớp kẽm)