Ống thủy lực R2AT (2 lớp kẽm)

Ống thủy lực R2AT (2 lớp kẽm)